Pre-examiner of PhD thesis, Dawn Merrett, Macquarie University, Australia

Särkämö, T. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Periodnov 2018
ExaminandDawn Merrett
Examination vidUniversity of Melbourne
OmfattningInternationell