Pre-examiner of PhD thesis "Genetic and environmental factors associated with virulence of a fish pathogen"

Westerlund-Wikström, B. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Genetic and environmental factors associated with virulence of a fish pathogen
Period8 apr 2016
ExaminandReetta Penttinen
Examination vidUniversity of Jyväskylä