Pre-examiner of PhD thesis (Tiia-Maaria Ketola)

Viitala, T. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Binding Affinity and Mechanism for Polymer-DNA Polyplexes for Gene Delivery
Periodnov 2013
ExaminandTiia-Maaria Caroline Ketola
Examination vidTampereen teknillinen korkeakoulu