Pre-examiner of the Dissertation manuscript

Alatossava, T. (Deltagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Övrigt

Beskrivning

Pre-examiner of the manuscript of the Dissertation entitled "Small things matter: of phages and antibiotic resistance conferring plasmids" by Sari Mattila, University of Jyväskylä, Dept. of Biol. and Environ. Sciences
Period15 aug 201612 sep 2016