Pre-examiner, University of Eastern Finland

Wahlbeck, Ö. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

PhD thesis in Sociology

Title of thesis: Sociology
Periodapr 2012
ExaminandDriss Habti
Examination vidUniversity of Eastern Finland