Preparing memorandum and comments for "Venäjän Ulkopolitiikka" part of the "Voiman Venäjä" report

Tynkkynen, V. (!!Consultant)

Aktivitet: Konsulttyper!!Consultancy

Periodjan 2019feb 2019
VidAlexanderinstitutet