presentation on Russian domestic politics at the Neste board of directors meeting

Gel'man, V. (Deltagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Övrigt

Period6 sep 2016
VidNeste (company), Ryssland