Principal supervisor of a Master's thesis

Moisio, S. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period15 apr 2015
ExaminandJenni Hirvensalo
Examination vidHelsingin yliopisto