Principal supervisor of a master's thesis

Moisio, S. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period11 okt 2019
Examinand