Principal supervisor of a PhD dissertation in Geography

Moisio, S. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period29 maj 2015
ExaminandHeikki Sirviö
Examination vidUniversity of Oulu