Principal supervisor of a PhD thesis in Planning Geography

Moisio, S. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period9 dec 2011
Examinand
Examination vidUniversity of Oulu