Principal supervisor of a PhD thesis in Regional Studies

Moisio, S. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2 dec 2016
ExaminandFL Mika Honkanen
Examination vidUniversity of Helsinki