Pro gradu

Hölttä, P. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Käytetyn uraanipolttoaineen loppusijoitustilan
Periodapr 2009 - feb 2010
ExaminandMari Lahtinen
Examination vidHelsingin yliopisto