Pro gradu: Antti Louna, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Kari, O. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2017 - 2018
Examinand