Pro gradu-avhandling Irene Kvarnström, andra granskare. November 2020

Nordman, L. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Titel:
Myndighetsöversättarna får ordet. En intervjustudie om att bli och vara svensköversättare av finska myndighetstexter
Periodnov 2020
Examinand