Pro gradu supervisor

Sundvik, M. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: THE ROLE OF HISTAMINE ON THE LATERALIZATION OF HABENULA
Period2014
Examinand
Examination vidUniversity of Helsinki