Pro gradu -tutkielman ohjaus

Puhakka, R. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodmaj 2018 - mar 2019
ExaminandLiina Marttila
Examination vidBio- och miljövetenskapliga fakulteten
OmfattningRegional