Pro gradu -tutkielman tarkastus

  Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

  Beskrivning

  Tutkielman esitarkastus toisena tarkastajana

  Työn ohjaaja: Risto Hotulainen

  Title of thesis: Elämässä tärkeänä pidetyn osa-alueen ja sitä vastaavan koetun kompetenssin yhteys toisiinsa ja itsetuntoon
  Period18 okt. 2015
  ExaminandErnest J. Lawson Hellu
  Examination vid
  • Helsingin yliopisto