Pro gradu -tutkielman tarkastus: Laura Mikkola

Vaattovaara, J. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Murteellisuus, maalaisuus ja miellyttävyys helsinkiläisten kuulemana: monimenetelmäinen tutkimus lukiolaisten kieliasenteista
Periodmaj 2011
ExaminandLaura Mikkola
Examination vidHelsingin yliopisto