Pro gradu tutkimus

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: The expression of of ovastacin mRNAs in mammalian ovaries
Period20032005
ExaminandPaula Korhonen
Examination vid
  • Helsingin yliopisto