Pro gradu työn ohjaus (2 ohjattavaa)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodjan. 2013dec. 2013
Examination vid
  • Helsingin yliopisto