Pro gradu -työn ohjaus

Lautenbacher, O. P. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodapr 2019
ExaminandSanni Haka