Food intake and the prevalence of common infections among Finnish pre-schoolers

Erkkola, M. (Handledare), Pajari, A. (Handledare), Vepsäläinen, H. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2019 → …
Examinand