Pro gradu -työn ohjaus (Kaupunkimaantiede)

Bernelius, V. (Handledare), Michael Paul Gentile (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20162017
Examinand
Examination vid Helsingfors universitet