Pro gradun 2. ohjaaja: Sonja Skoglund: Ympäristöeettisesti kestävän yhteiskunnan rakennustyömaalla: Kriittinen diskurssianalyysi kasvatuksen päämääristä, ihmisen luontosuhteen määritelmästä ja ympäristöongelmien ratkaisusta japanilaisten ympäristökasvatuksen ohjausmateriaalien argumentaatiossa (Itä-Aasian tutkimus, 40 op)

Länsisalmi, R. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period1 dec 2020
Examinand