Pro gradun ohjaaminen: Where do they get their protein from? Dietary nutrient intake of children in Helsinki day-care centers eating either vegan or omnivore meals

Erkkola, M. (Handledare), Korkalo, L. (Handledare), Skaffari, E. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodnov 2018
Examinand