Pro gradun ohjaus

Linden, L. (Handledare), Reunamo, J. T. (Handledare), Erja Rappe (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20142017
Examinand