Pro gradun ohjaus

Linden, L. (Handledare), Laaka-Lindberg, S. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20162017
Examinand