Pro gradun ohjaus

Linden, L. (Handledare), Hannu Ilvesniemi (Handledare), Kari Jokinen (Handledare), Kämäräinen, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20182020
Examinand