Pro gradun ohjaus: Olga Poropudas: Merkityt muukalaiset – japanilaisen sarjakuvan tapoja esittää vieraskielisyyttä ja vierasmaalaisuutta suhteessa japanin kieleen ja japanilaisuuteen (Itä-Aasian tutkimus, 40 op)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period13 maj 2020