Pro gradun ohjaus: Ruoankäytön mallintaminen vaihtoehtoisin menetelmin – Miten ruoankäyttöä voidaan mallintaa käyttäen vaihtoehtoisia ruoankäyttöaineistoja?

Erkkola, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodokt 2018
Examinand
OmfattningNationell