Problems of Post-Communism (Tidskrift)

Gel'man, V. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

peer review of scholarly article
Periodmaj 2020
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1075-8216
OmfattningInternationell