Proceedings of the Estonian Academy of Sciences (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

TT Andrei Sõtšovin tiedeartikkelin ”Eesti apostlik-õigeusu pagulaskiriku kontaktid kodumaaga 1954-1959” referee Viron Tiedeakatemian toimitusten (Proceedings of the Estonian Academy of Sciences) sarjalle
Period2005
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1736-6046