Progradutyön toisena ohjaajana toimiminen

Suuronen, V. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20182019
Examinand