Public examination of PhD thesis as committee member

Mäki, U. (Medlem i avhandlingskommitté)

Aktivitet: ExaminationstyperMedlem i doktorsavhandlingskommitté

Periodjan 2006
ExaminandChristian Arnsperger
Examination vidLouvain-la-Neuve
OmfattningInternationell