Publication Forum (Extern organisation)

Vuorela, H. (Ordförande)

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Beskrivning

Publication forum, Evaluation panel No 11 chairing

Chair: Panel 11 Medical engineering, biotechnology and basic medicine

Body affiliation: Federation of Finnish Learned Societies
Period2014 - 2017
VidPublication Forum, Finland