Puheviestinnän pro gradu -tutkielmien ohjaus (4 kpl)

Poutiainen, S. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2018
Examinand