Puheviestinnän pro gradu -tutkielmien ohjaus ja arviointi (2013, 10 kpl)

Poutiainen, S. (Handledare)

  Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

  Beskrivning

  Asikainen, Heljä: "Saat kertoa tosi syvällisiäkin asioita, jos se ei vaikuta siihen työhön." Esimiesten ja alaisten käsityksiä esimiehen yksityisen tiedon hallinnasta ja sen merkityksistä esimies-alaisvuorovaikutussuhteessa

  Maanonen, Tiina: Viestintävälineisiin liittyvä viestijäkuva

  Määttänen, Tanja: Kaupallinen radiokanava journalistisen sisällön tuottajana – piilomainontaa vai puolueetonta faktaa? Sisällönanalyysi mainospuheen kielellisistä keinoista Kult.Groove -teatteriohjelmassa

  Panyatham, Pimtawan: Politeness and Thai culture in English emails conducted by Thai employees

  Saarenmaa, Elina: More than just friends? A cross-cultural study on Finnish and American friends with benefits relationships

  Salo, Paula: ”Pitäskö soittaa pojille?” Kilpailevat diskurssit lentäjien ja matkustamomiehistön välisessä viestintäsuhteessa

  Smedberg, Jonna: “Lupaattehan ettette kerro totuuttam miehelleni. Kaunistelkaa.” Sandra Petronion Communication Privacy Management –teorian (CPM) soveltaminen Aki Kaurismäen elokuvaan Le Havre.

  Smeds, Sofia: Esiintyminen puheviestinnän ilmiönä ja käsitteenä

  Säles, Emilia: Sijaisvanhemman vaitiolovelvollisuus vuorovaikutuksessa

  Rauhalammi, Iita: ”Akuutille äijälomalle Saksaan” – Sukupuolen representaatiot Bassoradiossa
  Period2013
  Examinand
  Examination vidHelsingin yliopisto