Puheviestinnän pro gradu -tutkielmien ohjaus ja arviointi (2014, 5 kpl)

Poutiainen, S. (Handledare)

  Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

  Beskrivning

  Kytö, Sinikka
  Diskurssianalyyttinen tutkimus muistisairaiden ihmisten ja puolisoiden haastattelupuheessa parisuhteelle tuotetuista merkityksistä

  Åberg, Jaana-Mari
  "Aikuismaisen järkevää". Suojainten käyttöön liitetyt merkitykset rakennusalan kulttuurisena ilmiönä

  Ranta, Maiju
  Päivystyspoliklinikan työpaikkakulttuuri ja sosiaalinen tuki kollegiaalisissa vuorovaikutussuhteissa

  Chulunbaatar, Enkhtungalag
  The perception of intercultural communicative competence: Young Kurds with refugee background in Finland

  Lehtonen, Silja
  Keskustelunanalyyttinen tutkimus lapsen keskeyttävän vuoron aloittamista vuorovaikutusrakenteista päiväkodissa
  Period2014
  Examinand
  Examination vidHelsingin yliopisto