Quantitative Finance (Tidskrift)

  • Henri Nyberg (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodmars 2016
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1469-7688
OmfattningInternationell