R. Brinkmeyer

Aktivitet: Typer för att vara värd för en besökareAkademiskt besök på HU

Beskrivning

HUH EH Forum 23,
Robert Brinkmeyer, University of South Carolina, USA,
“Patriotism, Land, and Community: The Agrarian Vision of Wendell Berry”,
October 29, 2019 (Tuesday), at 14.15- 15.45
Period28 okt. 20193 nov. 2019
På besök frånUniversity of South Carolina (Förenta Staterna (USA))
Besökares gradProfessor