Raskaudenaikaisen masennusoireilun yhteys lapsen eksternalisoivaan oireiluun: itsesäätely yhteyttä välittävänä tekijänä

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodjan. 2023 → …
ExaminandAnna Piri
Examination vid