Redescriptions: Yearbook of political thought, conceptual history and feminist theory (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Periodjan. 201812 dec. 2018
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2308-0906