Referee-arviointi (Tidskrift)

Rink, C. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

peer review referee
Periodjun 2016jul 2016
Typ av tidskriftTidskrift