Referee-arviointi (Tidskrift)

Nordman, L. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Referentgranskning av manuskript för vetenskaplig publikation.
Periodaug 2016
Typ av tidskriftTidskrift