Referee-arviointi (Tidskrift)

Jan Saarela (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Referee för abstrakt till Work 2013 i Åbo
Period2013
Typ av tidskriftTidskrift