Referee of professorship of equine surgery

Tulamo, R. (Deltagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Övrigt

Periodjun 2014
VidNorwegian University of Life Sciences, Faculty of Veterinary Medicine and Biosciences, Department of Companion Animal Clinical Sciences, Norge
OmfattningInternationell