Regional Studies (Tidskrift)

Bäcklund, P. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodaug 2019
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0034-3404
OmfattningInternationell