RESPONSE OF ARCTIC PERMAFROST PEATLANDS TO CLIMATE CHANGE OVER PAST MILLENNIA

Väliranta, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Hui Zhang
Periodaug 2014sep 2018
Examinand
Examination vidHelsingin yliopisto
OmfattningInternationell