Reviewer (Tidskrift)

Heinämaa, S. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

A project for a scholarly Finnish translation of a selection of Descartes' Works, sponsored by the Finnish Cultural Foundation. Director: Mikko Yrjönsuuri. Translators: Tuomo Aho, Timo Kaitaro, Jari Kaukua, and Mikko Yrjönsuuri.
Period20012003
Typ av tidskriftTidskrift